Sopot moje miasto

Remonty, przebudowy dróg oraz wiosenne przycinki

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 20 do 26 lutego planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Nabór do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Gdańsku

W związku z niedoborem członków w składach obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Gdańska, zarządzonych na 3 marca 2019 r., Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku informuje o naborze do pracy w tych komisjach. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy zamieszkali na obszarze województwa pomorskiego.

Księga kondolencyjna po śmierci premiera Jana Olszewskiego

Od północy, 15 lutego, decyzją Prezydenta RP w kraju obowiązywać będzie dwudniowa żałoba narodowa po śmierci śp. Jana Olszewskiego, byłego Prezesa Rady Ministrów. W sopockim magistracie wystawiona zostanie księga kondolencyjna.

Sopockie uroczystości 77. rocznicy powołania Armii Krajowej

W czwartek, 14 lutego o godz. 10.00 przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie rozpoczną się miejskie uroczystości związane z 77. rocznicą powołania Armii Krajowej. W uroczystości swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marynarki Wojennej. Uroczystość odbędzie się z pełną asystą wojskową.

Remonty i przebudowy dróg  

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 13 do 19 lutego 2019 r. planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...