Rondo 4 czerwca 1989 na granicy Gdańska i Sopotu

Zdjęcie grupowe Rady Miasta Sopotu, Rady Miasta Gdańska i zaproszonych gości na tle wnętrza hali ERGO ARENA
fot. Fotobank.PL/UMS

Rady Miast Gdańska i Sopotu podczas połączonych sesji na ERGO Arenie podjęły decyzje o nadaniu rondu przy hali nazwy Rondo 4 czerwca 1989 roku.

Dzień 4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski. W efekcie obrad Okrągłego Stołu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesny stopień klęski komunistycznej władzy doprowadziły do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej.

Nowo wybrany parlament znowelizował konstytucję, wykreślając m.in. postanowienia o kierowniczej roli PZPR oraz dokonując zmiany nazwy państwa z Polski Rzeczypospolita Ludowa na Rzeczypospolita Polska. Wybory czerwcowe również na arenie międzynarodowej zostały uznane za sygnał dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Sejm RP VII kadencji ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

- Dlaczego był możliwy 4 czerwca 1989 roku? Ponieważ duża część społeczeństwa polskiego zachowała wierność Solidarności, rozumianej jako ruch wolnościowy, niepodległościowy, narodowy, który przyjął postać związku zawodowego – mówił podczas sesji Aleksander Hall, uczestnik obrad okrągłego stołu. - Zwykle w naszej historii za wolność płaciliśmy bardzo wysoką cenę. Od czasu rozbiorów na ogół przegrywaliśmy. Inaczej było w roku 1918, ale ile krwi kosztowało wówczas Polskę wywalczenie granic i zachowanie niepodległości. W roku 1980 nastąpił pierwszy wielki, jak się okazało nieodwracalny w skutkach, zryw do wolności. I 1989 rok to było tylko i aż dokończenie tego wielkiego dzieła, a 4 czerwca to największa data roku 1989

- Tysiącletnia historia Polski to wiele zwycięstw, bitew i powstań. Jednak taki rok jak 1989, który promieniował zrzuceniem jarzma komunizmu w całej Europie - wzorem Polski, nie zdarzał się w naszej historii często. Bez przelewu krwi udało się dokonać czegoś wielkiego. Dla nas, dla Pomorzan, pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął wielkie przemiany. Rok później odbyły się pierwsze wybory demokratyczne do rad miast, odmieniła się nasza rzeczywistość i spełniły marzenia o wolnej Polsce – powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski apelując do radnych o podjęcie uchwały.

 

Uchwała została przyjęta zarówno przez radych Gdańska jak i Sopotu. 22 radnych Gdańska i 16 radnych Sopotu głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. 9 rajców gdański i 4 sopockich wstrzymało się od głosu.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

- Niech ta nazwa (Rondo 4 czerwca 1989 roku) – symbol poszanowania demokracji w Polsce i naszego przywiązania do europejskich wartości, będzie jednocześnie naszą obietnicą. Niech będzie naszym zobowiązaniem do troski o ideały, które przyświecały opozycji demokratycznej i pierwszej „Solidarności”: wolności, sprawiedliwości, poszanowania trójpodziału władzy i przede wszystkim szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów, pochodzenia czy koloru skóry – czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały.       

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...