Remonty i przebudowy dróg w Sopocie

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 16 do 22 maja 2018 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym.

1. Wciąż będzie zamknięta ul. Powstańców Warszawy na wysokości skrzyżowania z ul. Budzysza – objazd ul. Budzysza, a następnie ul. Haffnera.  

Dodatkowo na ulicy Haffnera wprowadzony został ruch wahadłowy na odcinku od Grodziska do ul. Sępiej.

2. Kontynuowane będą prace przy rewitalizacji skarpy sopockiej w ciągu ul. Sobieskiego. W związku z pracami wprowadzono całkowite zamknięcie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Książąt Pomorskich. Ponadto na odcinku od ul. Chopina do ul. Chrobrego obowiązuje jeden kierunek ruchu w stronę ul. Chopina.

3. Kontynuowany będzie remont chodnika wzdłuż Al. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Wybickiego w kierunku Gdańska. Podczas prac możliwe czasowe zajęcia prawego pasa jezdni Al. Niepodległości w kierunku Gdańska.

4. Kontynuowana będzie przebudowa skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Polną. Podczas prac wprowadzone zostało jednostronne zwężenie jezdni w obrębie tego skrzyżowania. Od 21 do 25 maja planowane jest całkowite zamkniecie skrzyżowania. Objazd w kierunku Gdańska ul. 3 Maja, Bitwy pod Płowcami oraz ul. Pomorską w Gdańsku. Dojazd do Sopotu od ul. Gospody przez Drogę Zieloną i Al. Niepodległości.

5. Naprawiana będzie nawierzchnia jezdni ul. 3 Maja na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Grunwaldzkiej oraz na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Grunwaldzkiej. Prace prowadzone będą przy jednostronnym zwężeniu jezdni.

6. W dniach 19-20 maja planowane są prace w zatoce autobusowej znajdującej się przy Al. Niepodległości na wysokości skrzyżowania z ul. Malczewskiego w kierunku Gdańska. Podczas prac możliwe czasowe zajęcia prawego pasa jezdni Al. Niepodległości w kierunku Gdańska.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.