Rodzinnie na rowerach, czyli Family Cup 2018

Kilkoro dzieci na starcie wyścigu rowerowego
Fot. materiały prasowe MOSiR

Sopocki MOSiR oraz Stowarzyszenie Family Cup zapraszają do wzięcia udziału w XXIII Amatorskich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2018. Impreza odbędzie się 19 maja. Zbiórka i potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do godz. 10.45 na parkingu przy Operze Leśnej (ul. Moniuszki), starty poszczególnych kategorii od godz. 11.00.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w siedzibie MOSiR Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C w godz. 8.00-14.30. oraz elektronicznie na stronie Family Cup. Zapisać się można również w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30. Wpisowe wynosi 15 zł; kaucja za chip 50 zł lub dowód tożsamości.

Zawody odbywają się na trzech trasach:

  • pierwsza trasa o długości 500 m dla dzieci 7-10 lat
  • druga trasa o długości 1650 m dla młodziczek i młodzików
  • trzecua trasa o długości 4250 m dla pozostałych kategorii wiekowych.
  • Uczestnicy zawodów Family Cup ścigają się na dystansach od 1500 m do 20 km.

Ważne! Startować można tylko w kasku.

Na wszystkich uczestników czeka smaczny posiłek, losowanie nagród niespodzianek i puchary za miejsca I-III w 14. kategoriach wiekowych i klasyfikacji rodzinnej.

Ze szczegółami regulamin można się zapoznać na stronie Family Cup

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.