Biblioteka Sopocka pracuje pełną parą. I zdobywa nagrody!

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2018 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
Fot. materiały UMS

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie po raz kolejny została nagrodzona. Tym razem otrzymała doroczną Nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2018 w kategorii Biblioteka, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek od 1995 r.

To dla pracowników biblioteki ogromne wyróżnienie i wielka radość, że zauważono i doceniono ich pracę. IKAR trafił do sopockiej placówki za jej bogatą ofertę i entuzjazm w opiniach jej bywalców.

Biblioteka, poza podstawową działalnością związaną z upowszechnianiem czytelnictwa, każdego roku zdobywa dodatkowe finanse na różne działania, np. z edukacji kulturalnej czy ekologicznej.

W 2018 r. biblioteka otrzymała środki/granty na takie projekty, jak:

  • Pocket book – 11 tys. zł (otrzymała 20 czytników w nieodpłatne użytkowanie)
  • Edukacja Kulturalna/MKiDN – Historia jednego zdjęcia – dotacja 30 tys. zł
  • Promocja Czytelnictwa/MKiDN – Spis bohaterów – dotacja 7 700 zł
  • Partnerstwo dla książki/MKiDN – Redakcja Sopoteka 2.0 – dotacja 16 800 zł
  • Edukacja ekologiczna/WFOŚ w Gdańsku – #wrzućtodokosza – dotacja 14 000 zł
  • Sieć kultury. Edukacja kulturowa/IKM Gdańsk – Po prostu RAZEM!  - dotacja 11 500 zł
  • Nie siedź – sieciuj!/FRSI Warszawa – dwa dni spotkań sieciujących i edukacyjnych – dotacja 19 tys. zł
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.