Chóry na ulicach, czyli festiwal Mundus Cantat

Chór mieszany Schola Cantorum Opoliensis
Chór mieszany Schola Cantorum Opoliensis, Opole. Fot. materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat – największy chóralny event w Polsce – główne punkty programu zaplanowane ma od 16 do 19 maja. W tym roku, w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy festiwalu kładą duży nacisk na muzyczne akcenty polskie.

W programie festiwalu znajduje się wielu znakomitych artystów z Polski, na koncertach rozbrzmiewać będzie polska muzyka, na Gali Finałowej usłyszmy „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chórów z całego świata, a nowopowstała specjalna kategoria muzyczna polega na wykonaniu pieśni współczesnego, kaszubskiego kompozytora. Tymi działaniami Mundus Cantat będzie promować kulturę polską na arenie międzynarodowej.  

Mundus Cantat jest festiwalem, który pozwala na konfrontację tradycji i nowoczesności, tu ścierają się rozmaite trendy i koncepcje estetyczne w śpiewie zespołowym, to miejsce dialogu społecznego i kulturowego opartego na świadomości własnej tożsamości kulturowej przy zachowaniu szacunku i tolerancji dla innych nacji.

Organizatorzy zapraszają chóry dorosłe, seniorów, akademickie oraz dziecięco-młodzieżowe, aby rywalizowały w kilku kategoriach muzycznych: muzyka sakralna, świecka (w tym folklor) oraz gospel, jazz, spirituals oraz specjalnej, która będzie polegała na wykonaniu jednego utworu w języku kaszubskim, autorstwa współczesnego kompozytora  z młodego pokolenia.

Festiwal to również dziesiątki wydarzeń: koncerty młodych artystów, Parada Chórów Monciakiem oraz różne formy wyrazu artystycznego jak performance na dworcu i sopockim molo, czy śpiewający stretching.

Poza Koncertem Finałowym, wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.