Niedziela na Leśnym

Widok na ludzi podczas imprezy na stadionie SKLA w Sopocie
Fot. materiały prasowe SKLA

Trzecią majową niedzielę można już rezerwować na piknik rodzinny, który odbędzie się na Stadionie Leśnym w Sopocie. Będzie zdrowo, sportowo i smacznie. „Wielkie sąsiedzkie grillowanie” 20 maja to propozycja spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu.

W strefie zdrowotnej będzie możliwość zbadania poziomu ciśnienia, cukru i pomiaru komponentów masy ciała, w gastronomicznej na chętnych czekać będzie m.in. ognisko, food trucki, a wszystko uprzyjemnią występy na żywo uzdolnionej sopockiej młodzieży.

Będzie też miasteczko lekkoatletyczne z atrakcjami sportowymi dla najmłodszych i trochę starszych. Zabawa rozpocznie się w niedzielę, 20 maja, o godz. 11.00. Zaprasza Sopocki Klub Lekkoatletyczny.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.