W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli dbaj o kręgosłup

Seniorzy podczas ćwiczeń
Fot. Andrzej Zięba

Seniorzy z osiedla Mickiewicza dbają o zdrowy kręgosłup. W każdy poniedziałek, wraz z Katarzyną Syp, certyfikowaną instruktorką zdrowego kręgosłupa i pilatesu, okoliczni mieszkańcy zbierają się w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie i... ćwiczą.

– Są to elementy ćwiczeń mobilizujących, stabilizujących i rozciągających – wyjaśnia Katarzyna Syp. – Czerpiemy z jogi, pilatesu i treningu funkcjonalnego. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości grupy i wieku; nigdy nie są takie same. 

Katarzyna Syp podkreśla, że sama forma ćwiczeń zdrowego kręgosłupa dotyczy przeważnie osób jeszcze młodych, chcących zapobiec problemom. Dlatego instruktorka wymyśliła swój program skierowany do osób starszych. 

– Zauważyłam dużą poprawę w ruchomości ćwiczących i sami moi podopieczni mówią, że czują się lepiej – twierdzi Syp. – Co istotne, ćwiczenia te zapobiegają osteoporozie, a także poprawiają ruchomość  w stawach. Dużo jest ćwiczeń na równowagę i trochę na miednicę. 

 

Bezpłatne zajęcia Zdrowy Kręgosłup odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.45-17.00 w DPS przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.