Stylowe sypialnie zapraszają dłużej

Meble na wystawie „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Rekonstrukcja sypialni z początku XX w.”
Fot. Fotobank.PL/UMS

W związku z olbrzymim zainteresowaniem wystawą w Muzeum Sopotu „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Rekonstrukcja sypialni z początku XX w.” termin ekspozycji został przedłużony do 6 maja. Przypominamy, że dla sopocian wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, że od 27 kwietnia Muzeum Sopotu wchodzi w tryb pracy wakacyjnej i do końca września będzie czynny codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) od godz. 10.00 do 18.00.

Już dziś zapraszamy także na wernisaż kolejnej wystawy – „Kasyno w Sopocie (1919-1944)”, który ze względu na powodzenie wystawy o sypialniach został przesunięty z 27 kwietnia na 19 maja, na godz. 19.00. Będzie on elementem programu Nocy muzeów.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.