Co nosiła modna Słowianka, czyli Majówka na Grodzisku

Dziedziniec Grodziska w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Z czym ruszali w bój goccy wojownicy? Na czym polegała taktyka wojenna Słowian, a jak walczyli Goci? Czy średniowieczne tańce były skomplikowane? Poszukujących odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do Grodu w Sopocie. Od 1 do 3 maja odbędzie się tam cykl imprez plenerowych pt. „Majówka na Grodzisku w Sopocie”.

Na wszystkich czeka moc atrakcji, m.in. pokazy uzbrojenia Słowian oraz Gotów, walki wojów, pokazy rzemiosł, strojów, a także tańce, wspólne muzykowanie, warsztaty sypania z piasku, a także średniowieczny teatrzyk dla najmłodszych.

Dodatkową atrakcją będzie trzydniowy jarmark z kramami rzemieślniczymi, podczas którego będzie można nabyć wyroby nawiązujące do średniowiecza.

Wybierz się w niezwykłą podróż w czasie – codziennie w godz. 12.00-16.00
1 maja – Dzień Słowiański
2 maja – Festyn Średniowieczny
3 maja – Goci w Grodzie

Program szczegółowy:

1 maja – Dzień Słowiański

 • godz. 12.30-13.30 – Sypanie piasku – tworzenie słowiańskich symboli przy użyciu kolorowego piasku
 • godz. 14.00-15.00 – Wspólne muzykowanie na dawnych instrumentach: bębnach, grzechotkach i innych

2 maja – Festyn Średniowieczny

 • godz. 12.00-12.30 – Prezentacja wczesnośredniowiecznego uzbrojenia
 • godz. 12.30-13.00 – Pokaz walki wojów
 • godz. 13.00-13.30 – Szyki bojowe – zabawa z udziałem publiczności
 • godz. 14.00-14.30 – Prezentacja wczesnośredniowiecznego stroju
 • godz. 14.30-15.00 – Tańce dawne – z udziałem publiczności
 • godz. 15.00-16.00 – Gry i zabawy

3 maja – Goci w Grodzie

 • godz. 12.00-13.00 – Nauka rzutu gockim oszczepem
 • godz. 13.30-15.00 – Nauka strzelania z łuku
 • godz. 12.00-15.00 – Obóz wojowników gockich, w którym będzie można zapoznać się z przedmiotami codziennego użytku i wyposażeniem bojowym
 • godz. 15.00-15.30 – Prezentacja i omówienie wyposażenia wojowników gockich; pokaz walki

Dodatkowo codziennie w godz. 12.00-16.00:

 • jarmark rzemieślniczy – sprzedaż wyrobów nawiązujących do średniowiecza,
 • pokazy rzemiosła przy kramach,
 • średniowieczny teatrzyk dla najmłodszych,
 • możliwość upieczenia przyniesionych ze sobą kiełbasek na grodowym ognisku,
 • stanowisko z epoki kamienia, gdzie można zapoznać się z bronią z epoki, nauczyć się obróbki krzemienia oraz rzutu oszczepem przy pomocy miotacza.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.