W trosce o środowisko

Rozrzucone baterie
Fot. Pixabay

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych to okazja, by zgodnie z przepisami i ekologią pozbyć się śmieci, których nie można wyrzucać do ogólnych pojemników. 16 lutego będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych bezpośrednio do specjalnego samochodu.

Zbiórkę organizuje Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Odpady należy dostarczyć osobiście do samochodu Związku i przekazać kierowcy.

Co można przynieść:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),
 • baterie i akumulatory,
 • termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
 • środki ochrony roślin i owadobójcze,
 • farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie są przyjmowane),
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym – 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza internetowego.

Harmonogram:

 • piątek, 16 lutego 2018 r. – postoje przy szkołach
 • godz. 8.20 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kolberga 15
 • godz. 9.00 – Zespół Szkół Handlowych, ul. Wejherowska 1
 • godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Haffnera 55
 • godz. 10.20 – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22/24 lub Zespół Szkół Handlowych, ul. Kościuszki 18/20
 • godz. 11.00 – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14
 • godz. 11.40 – Zespół Szkół nr 1, ul. Książąt Pomorskich 16/18
 • godz. 12.20 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 3 Maja 41
 • godz. 13.00     Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54
 • godz. 13.40-14.00 – II LO, al. Niepodległości 751 (wjazd od ul. Marynarzy)

 

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, al. Niepodległości 723 a. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00, w soboty 8.00-11.00.

Fot. Pixabay

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.