Konie zatańczą na Hipodromie

Justyna Dysarz, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, na koniu
Justyna Dysarz, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, reprezentantka kraju na zawodach międzynarodowych. Fot. archiwum Hipodromu Sopot

Miłośnicy koni i zawodów konnych będą mieli w lutym kilka powodów do odwiedzenia sopockiego Hipodromu. Miesiąc zapowiada się pod tym względem naprawdę atrakcyjnie. Zobaczymy skoki przez przeszkody, a także widowiskowe i precyzyjne ujeżdżenie.

Prawdziwą gratką dla widzów będą zawody ujeżdżeniowe. Tę dyscyplinę będzie można podziwiać również w Hali Pomarańczowej, na Międzynarodowych Zawodach w Ujeżdżeniu, od 9 do 11 lutego. Ujeżdżenie nie bez powodu zwane jest czasami konnym tańcem. W czasie przejazdu zwierzę, wykonując odpowiednie figury, musi być bardzo precyzyjnie prowadzone, co wymaga od zawodnika dużego doświadczenia. Oceną występu zajmuje się aż pięciu sędziów, którzy analizują każdy, najdrobniejszy nawet ruch konia, płynność, zmiany tempa czy kierunku jazdy.

Wszystkie ruchy konia powinny być wykonywane przy użyciu niewidocznych pomocy i bez widocznego wysiłku ze strony zawodnika. Koń i jeździec powinni prezentować elegancję i harmonię, spokój, równowagę i wzajemne porozumienie. Całości dopełnia paradny strój zawodnika – czarny frak, cylinder, białe bryczesy, długie czarne buty. Koń musi mieć zaplecioną grzywę. W czasie konkursów na trybunach widzowie powinni zachowywać się spokojnie i nie używać flesza przy robieniu zdjęć – mogłoby to spłoszyć konia i zdekoncentrować jeźdźca.

Weekend 17 i 18 lutego zdominują skoki przez przeszkody. Podczas regionalnych zawodów rozgrywanych na Hali Pomarańczowej widzowie będą mogli podziwiać jeźdźców i konie o rożnym stopniu przygotowania i w różnym wieku. Do pokonania będzie parkur, na którym w zależności od stopnia trudności danego konkursu staną przeszkody o różnej wysokości, ustawione w różnych konfiguracjach.

Na wszystkie zawody wstęp wolny.

  • 9-11 lutego, godz. 9.00-17.00 – Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu
  • 17-18 lutego, godz. 8.00-19.00 – Zawody w skokach przez przeszkody
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.