Nadmorska droga rowerowa po nowemu

Przebudowa drogi rowerowej w ciągu alei Mamuszki w Sopocie
Fot. materiały UMS

Ruszyły prace związane z przebudową drogi rowerowej w ciągu alei Franciszka Mamuszki w Sopocie. Prace budowlane będą prowadzone na odcinku od Parku Północnego do molo i będą polegały na wymianie nawierzchni ścieżki. Stary, zniszczony asfalt zastąpi niefazowana kostka betonowa. Przebudowywany odcinek alei nadmorskiej jest częścią międzynarodowej trasy rowerowej R-10, przebiegającej dookoła basenu Morza Bałtyckiego i łączącej najważniejsze miasta nadmorskie.

Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. Mamuszki jest pierwszym etapem prac na należącym do miasta, liczącym 5,5 km odcinku międzynarodowej trasy R-10. W ramach robót, oprócz wymiany nawierzchni, ścieżka rowerowa zostanie odseparowana od ciągu pieszego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w tym rejonie. Koszt pierwszego etapu przebudowy (al. Mamuszki) wyniesie 2,3 mln zł. Całkowity koszt prac na sopockim odcinku R-10 to 9,6 mln zł.

Przebudowa jest częścią konsekwentnej polityki miasta zmierzającej do rozbudowania infrastruktury rowerowej, a w efekcie  wzrostu świadomości ekologicznej, mogącej przełożyć się na zmianę stylu życia i poruszania mieszkańców kurortu.

– Sopot jest miastem krótkich odległości, co z pewnością zachęca do spacerów i korzystania z roweru jako alternatywnej formy transportu – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Również ci, którzy traktują jazdę na rowerze bardziej wyczynowo, znajdą w Sopocie coś dla siebie. Mamy bardzo dobry, najlepszy w Polsce stosunek dróg rowerowych do pozostałych ulic. Rozwijamy tę infrastrukturę budując nowe ścieżki dla jednośladów i poprawiając to, co już jest

Działania podejmowane są wielotorowo. Miasto wybudowało już ponad 20 km dróg rowerowych, co stanowi ponad 30 proc. ogółu sopockich ulic. Przebudowywanych będzie także niemal 10 km dróg leśnych. Ponadto Sopot jest trzecim, największym udziałowcem projektu Roweru Metropolitalnego. Pierwsze jednoślady pojawią się w mieście już w tym roku, w sumie będą to 164 rowery. Urząd Miasta Sopotu wyposażył też swoich pracowników w dwa rowery elektryczne. Mogą być wykorzystywane w godzinach pracy, do poruszania się po mieście w sprawach służbowych. Premiowane są również osoby, które w codziennych dojazdach do pracy w UM nie korzystają z samochodów.

Trwają prace nad „Studium zrównoważonej mobilności dla miasta Sopotu”, dokumentem, który może w istotny sposób zmienić sposób poruszania się po mieście. W ramach tych działań, pod koniec ubiegłego roku kurort odwiedził duński architekt i urbanista Lasse Schelde. Miasto modernizuje ścieżki i drogi rowerowe, których sopockie odcinki stanowią część większej infrastruktury rowerowej, jak międzynarodowa trasa R-10, lub są częścią rekreacyjnych szlaków rowerowych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycje finansowane są z budżetu miasta przy wsparciu funduszy unijnych.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.