Policjanci wspólnie z koszykarzem Trefla Sopot spotkali się z przedszkolakami

Przedszkolaki z polocjantką i koszykarzem
Fot. materiały prasowe KMP w Sopocie

Policjanci z Komendy miejskiej w Sopocie wspólnie z Treflem Sopot po raz kolejny zorganizowali warsztaty dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Przedszkolu nr 2 w Sopocie. Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wspólnie z koszykarzem Filipem Dylewiczem przypomnieli najmłodszym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w kontaktach z obcymi. Po części teoretycznej przyszedł czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce. Pod czujnym okiem policjantów dzieci razem z koszykarzem ćwiczyły właściwe przechodzenie przez przejście dla pieszych.

25 stycznia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie wspólnie z Treflem Sopot po raz kolejny zorganizowali warsztaty dla przedszkolaków pod nazwą „Po pierwsze bezpieczeństwo!”. Tym razem spotkanie odbyło się w Przedszkolu nr 2 przy ul. 23 Marca 88.

Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wspólnie z koszykarzem Filipem Dylewiczem przypomnieli najmłodszym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w kontaktach z obcymi. Poinformowali również, jak ważne są elementy odblaskowe oraz pod jakie numery alarmowe należy dzwonić w sytuacji zagrożenia.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki przygotowały dla koszykarza miłą niespodziankę. Z okazji jego urodzin zrobiły dla niego tort, wręczyły prezent i odśpiewały „Sto lat”. Wszystkim uczestnikom warsztatów policjanci oraz przedstawiciele Trefla Sopot wręczyli materiały edukacyjne, elementy odblaskowe oraz drobne upominki.

Celem wspólnej inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie i drużyny Trefla Sopot jest kształtowanie wśród dzieci postawy świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego. Ideą jest również zaznajomienie najmłodszych z zagrożeniami, które mogą je spotkać na drodze oraz w miejscu zamieszkania. Policjanci i koszykarze planują już kolejne tego typu spotkania z przedszkolakami.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.