Skuteczna interwencja strażników miejskich

Sygnalizator Straży Miejskiej na dachu samochodu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy strażnicy miejscy, w sobotę 20 stycznia, ok. godz. 3.00 w nocy, na jednej z ulic miasta zauważyli niewłaściwie zaparkowany samochód i podjęli interwencję wobec kierowcy, który nie stosował się do znaku „zakaz ruchu”. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca nie miał przy sobie prawa jazdy, a jego auto nie posiadało ważnych badań technicznych. Kierowca tłumaczył strażnikom, że prawo jazdy zostawił w domu, a na stacji diagnostycznej zapomniano mu wbić pieczątkę do dowodu rejestracyjnego. Strażnicy nie uwierzyli kierowcy i wezwali patrol policji. Przed przyjazdem policji młody człowiek przyznał się, że zabrano mu prawo jazdy i nie posiada ważnego przeglądu technicznego.

Na miejscu patrol ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji W Sopocie ustalił, że mężczyźnie zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. W trakcie rozmowy z 30-latkiem zauważyli, że jest on ospały i mówi niewyraźnie. Poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz na zawartość narkotyków. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy, natomiast wstępne badanie śliny wykazało, że znajduje się on pod wpływem marihuany. Od kierowcy pobrano też krew do badań na zawartość środków odurzających. Jeżeli wynik będzie pozytywny, kierowcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Auto 30-latka zostało odholowane na parking policyjny.

W wyniku dalszych czynności, w mieszkaniu kierowcy policjanci znaleźli zielony susz i dwa młynki. Znaleziony towar został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań fizykochemicznych. Czynności Policji w tej sprawie wciąż trwają.

Przygotowano na podstawie raportu SM i informacji KMP w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.