Bogatsza oferta dla żeglarzy dzięki unijnym milionom

Dzieci żeglujące na wodzie
Fot. materiały UMS

Budowa pływającego pomostu przy ostrodze bocznej mola, pogłębienie toru wodnego podejściowego i przebudowa rampy do wodowania jednostek na plaży – to niektóre z zadań projektu dotyczącego rozbudowy oferty sportowo-żeglarskiej w Sopocie. Wartość projektu to 3,3 mln zł, unijne dofinansowanie wyniesie 2,1 mln zł. Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 r.

Projekt „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisali 7 grudnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Zakres działań projektowych obejmuje:

  • budowę pomostu pływającego przy ostrodze bocznej mola wraz z wyposażeniem – miejsce dla 28 jednostek pływających;
  • budowę pawilonu na ostrodze bocznej mola (sanitariat, szatnia, przechowywanie sprzętu) dla turystów wodnych i dzieci, dorosłych/turystów uczęszczających do szkółek żeglarskich;
  • pogłębienie toru wodnego podejściowego do pomostu pływającego przy molo;
  • przebudowę rampy (slipu) do wodowania jednostek na plaży przy Sopockim Klubie żeglarskim oraz siedzibie WOPR.

Żeglarstwo z roku na rok jest coraz bardziej popularną forma spędzania czasu wolnego, stale rośnie także liczba dzieci i dorosłych korzystających z ofert szkółek żeglarskich.

Sopocka marina w sezonie letnim jest całkowicie wypełniona. Aby poszerzyć ofertę turystyki żeglarskiej i poprawić bezpieczeństwo dzieci żeglujących na akwenie wokół mola, miasto zdecydowało się na realizację projektu.

Ważnym elementem projektu będzie także nowy, wyniesiony slip do wodowania jednostek, zlokalizowany w sąsiedztwie Sopockiego Klubu Żeglarskiego oraz WOPR. Obecny slip jest niestety bardzo często zasypywany przez piasek i niszczony przez sztormy.  

                                                                                                                                                                                                                                                        Rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej
Wartość projektu: 3,3 mln zł
Dofinansowanie unijne: 2,1 mln zł

 

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.