Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe nagrodzone

Jury oceniające szopki
Fot. MOPS Sopot

W Sopocie odbyło się wyjątkowe przedświąteczne spotkanie z twórczością osób z niepełnosprawnością intelektualną – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę. Do dziewiątej edycji zgłoszono prace przygotowane przez uczestników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pobytu z województwa pomorskiego.

Prace są przepiękne, wykonane z użyciem oryginalnych materiałów, np. kamieni, muszelek, słomy czy zapałek – mówi Krystyna Kalańska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, który już po raz dziewiąty zorganizował konkurs na sopocką szopkę.

Co roku pojawiają się jakieś nowe zaskakujące elementy, pokazujące niezwykle bogatą wyobraźnię i kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– Wybór był bardzo trudny, więc jury pod przewodnictwem sopockiej rzeźbiarki Izabeli Smolany, postanowiło przyznać dwie pierwsze, dwie drugie i dwie trzecie nagrody – mówi Andrzej Czekaj, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Zostało również przyznane wyróżnienie Prezydenta Miasta Sopotu, Dyrektora MOPS w Sopocie oraz nagroda publiczności.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodką niespodziankę oraz świece z wosku pszczelego wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS w Sopocie, a osoby nagrodzone dodatkowo puchary. Organizatorzy zapewnili niepowtarzalną, świąteczną atmosferę oraz poczęstunek przygotowany w pracowni kulinarnej sopockiego ośrodka. W świąteczny nastrój wprowadziły kolędy w wykonaniu Julity Kopczyńskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie.

Ideą konkursu jest propagowanie twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także kultywowanie naszych polskich tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Szopka jest istotnym elementem tej tradycji.  

Sopockie Szopki Bożonarodzeniowe będzie można oglądać w Urzędzie Miasta Sopotu od 14 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. Następnie do 7 stycznia prace będą prezentowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14.

Laureaci konkursu IX Sopocka Szopka Bożonarodzeniowa

I miejsce

 • praca grupowa uczestników Dziennego Domu Pobytu w Sopocie
 • Adam Syska z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI koło w Słupsku

II miejsce

 • Anna Jońca ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Okrągłej Łące
 • praca grupowa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku

III miejsce

 • Jacek Gieorgica i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
 • praca grupowa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu

 • praca grupowa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej

Nagroda Dyrektora MOPS Sopot

 • praca grupowa wykonana przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Maja z Gdańska

Nagroda Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot

 • Ryszard Czynszak ze Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot

Nagroda Publiczności

 • praca grupowa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

Wyróżnienie

 • Anna Butkiewicz, Małgorzata Abraham ze Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.