Pomóżmy rodakom na Białorusi

Wielokolorowe prezenty leżą pod choinką
Fot. Pixabay

Tradycyjnie już, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Urząd Miasta Sopotu wspólnie z sopockim oddziałem stowarzyszenia Wspólnota Polska organizuje zbiórkę produktów, które zostaną przekazane w prezencie Polakom mieszkającym na Białorusi.

Zbieramy produkty o długim terminie ważności: słodycze, konserwy, chemia, kosmetyki, przybory szkolne oraz inne rzeczy, którymi możemy się podzielić z rodakami mieszkającymi na Białorusi. Zachęcamy również o przynoszenie książek – najlepiej współczesnych polskich autorów. Liczymy nie na klasykę („Trylogię” czy „Pana Tadeusza”), bo te książki już niejednokrotnie wysyłaliśmy. Chodzi o publikacje pisane współczesnym, żywym językiem.

 

Produkty można przekazywać do 28 grudnia do Punktu Informacji Urzędu Miasta Sopotu, w godzinach pracy urzędu (pon. 10.00-18.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 7.30-15.30). Dary na początku przyszłego roku trafią do polskich rodzin mieszkających na terenie Białorusi.

 

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. Co roku organizujemy w Sopocie wizyty studyjne Polonii, pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z transportem. Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi, w ramach akcji Lato z Polską.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.