35-lecie Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Fot. Edyta Rembala

Kończący się rok jest dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot rokiem jubileuszowym – orkiestra obchodzi 35-lecie istnienia. Na specjalny koncert z tej okazji artyści zapraszają 15 grudnia.

19-osobowa orkiestra smyczkowa powstała w lutym 1982 r. z inicjatywy Wojciecha Rajskiego. Złożony z młodych, utalentowanych i pełnych entuzjazmu muzyków zespół szybko zyskał uznanie wśród publiczności i krytyków. Z uwagi na coraz szerszy repertuar koncertowy, Orkiestra zaczęła występować także w składzie powiększonym o grupę dętą, zmieniając w 1984 r. nazwę na Polska Filharmonia Kameralna Sopot.  

Polska Filharmonia Kameralna Sopot koncertuje na całym świecie. Spośród licznych wyjazdów warto wspomnieć o dwukrotnym tournée koncertowym w Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych oraz tych bliższych w Niemczech, Francji, Austrii czy Anglii. Rokrocznie Orkiestra obecna jest na renomowanych europejskich festiwalach. Zespół może się też pochwalić współpracą z wieloma wybitnymi solistami, wśród których znajdowali się m.in. Krystian Zimerman, Mścisław Roztropowicz, Misha Maisky, Natalia Gutman, Aleksandra Kurzak, Konstanty Andrzej Kulka, Irene Grafenauer, Sabine i Wolfgang Meyer, Gary Karr, Ivo Pogorelić.

Swój jubileusz Orkiestra świętować będzie 15 grudnia w swojej siedzibie – Sali koncertowej PFK w Operze Leśnej. Program koncertu nawiązywać będzie do repertuaru prezentowanego podczas pamiętnego pierwszego koncertu sopockich filharmoników w gdyńskim Teatrze Muzycznym 6 czerwca 1982 r. Solistą Koncertu Jubileuszowego będzie wybitny niemiecki wiolonczelista prof. Wolfgang Boettcher.

Program:                      

  • Feliks Janiewicz – Divertimento na orkiestrę smyczkową
  • Camille Saint Saens – Koncert wiolonczelowy nr 1 , op. 33
  • Piotr Czajkowski – Serenada

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

Do nabycia:

  • w Informacji Turystycznej Sopot (pl. Zdrojowy 2, kasa czynna codziennie w godz. 10.00-18.00)
  • w stacjonarnych punktach sprzedaży Interticket.pl
  • online w systemie INTERTICKET
  • na godzinę przed koncertem
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.