Sopocianie zmieniają Plac Przyjaciół

Kobieta trzyma w ręku zdjęcie Placu Przyjaciół Sopotu z opisami
Fot. Fotobank.pl

Za nami pierwsze, bardzo inspirujące, warsztaty dotyczące przyszłych zmian na Placu Przyjaciół Sopotu. Mieszkańcy spotkali się 23 listopada w Sopotece, aby porozmawiać o najważniejszym placu w mieście. Jest to początek realizacji projektu, który zwyciężył w tegorocznym budżecie obywatelskim „Zieleń na Placu Przyjaciół”.

Pomysłodawcą projektu jest jeden z pracowników naukowych Sopockiej Szkoły Wyższej. Uczelnia chętnie włączyła się w prace nad projektem i przygotowała czwartkowe warsztaty. Na spotkaniu – co cieszy – pojawili się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych mieszkańców: od dzieci poczynając, przez gimnazjalistów, licealistów, osoby w średnim wieku, na seniorach kończąc.

Wszyscybardzo twórczo i z zaangażowaniem rozmawiali o plusach i minusach Placu Przyjaciół, opowiadali o tym, gdzie lubią spędzać czas i na co spoglądają odpoczywając na placu. Analizowali również to, w jaki sposób korzystają z tej przestrzeni, którędy chodzą, czy delektują się spacerem czy też szybko pokonują wyznaczony dystans. Zadaniem uczestników było stworzenie – według ich oceny i intuicji – placu marzeń.

Zobacz film z warsztatów:

Uczestnicy podzieleni byli na 8, 10-osobowe grupy robocze. Ich pracę przy każdym z sześciu stołów, przy których rozmawiali, moderowali studenci Sopockiej Szkoły Wyższej. Na zakończenie każdy ze stołów prezentował wyniki swoich rozważań.

To pierwsze warsztaty, których celem było sprecyzowanie oczekiwań mieszkańców odnośnie zieleni realizowanej w ramach projektu. Teraz do pracy przystąpią studenci SSW przygotowując wstępne szkice rozwiązań.

Następnie podczas drugiego warsztatu, który odbędzie się w grudniu, studenci pokażą swoje propozycje mieszkańcom i na ich podstawie będą dalej dyskutować o konkretnych rozwiązaniach.

W przyszłorocznym budżecie miasta na projekt „Zieleń na Placu Przyjaciół” zarezerwowano milion zł

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.