Odpady wielkogabarytowe i zielone – terminy wystawek

Grabie i suche liście
Fot. Pixabay

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie odpady wielkogabarytowe odbiera od mieszkańców raz w miesiącu, odpady zielone dwa razy w miesiącu, według ustalonego podziału na rejony 1, 2, 3 i 4. Zobacz, kiedy możesz wystawić odpady w swoim rejonie.

Odpady wielkogabarytowe

Co można wystawić?

 • meble: stoły, biurka, szafki, regały, szafy, krzesła, fotele, łóżka, materace, pierzyny, drzwi, żyrandole, wózki dziecięce, rowery, narty, zabawki dużych rozmiarów itp.           
 • sprzęt AGD, kuchenki, lodówki, pralki, zmywarki, suszarki, okapy, kuchenki mikrofalowe itp.
 • elektrośmieci: telewizory, odbiorniki radiowe, magnetofony, sprzęt komputerowy, elektryczny sprzęt AGD, telefony itp.
 • zużyte opony

Czego nie można wystawić?

 • gruzu, poremontowych odpadów budowlanych, papy, materiałów izolacyjnych, ceramiki łazienkowej: umywalki, wanny, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki itp.
 • odpadów niebezpiecznych: resztki farb, lakierów, chemikaliów, opakowania po odpadach niebezpiecznych, świetlówki, baterie, akumulatory, żarówki, gaśnice itp.
 • elementów karoserii i wyposażenia samochodów: fotele, drzwi, zderzaki itp.

Odpady zielone

Trawę, liście, drobne gałęzie oraz odpady roślinne z przydomowych ogródków należy zbierać w brązowych workach, bezpłatnie wydawanych mieszkańcom przez ZOM w Sopocie.

Pilnuj terminów odbioru!

Rejon 1 (Dolny Sopot)

 • odpady wielkogabarytowe – 4 grudnia 2017 r., 2 stycznia 2018 r.
 • odpady zielone - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, czyli 7 i 21 grudnia 2017 r. oraz 4 i 18 stycznia 2018 r.

Rejon 2 (Dolny Sopot)

 • odpady wielkogabarytowe – 11 grudnia 2017 r., 8 stycznia 2018 r.
 • odpady zielone – w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, czyli 7 i 21 grudnia 2017 r. oraz 4 i 18 stycznia 2018 r.

Rejon 3 (Górny Sopot)

 • odpady wielkogabarytowe – 20 listopada, 18 grudnia 2017 r., 15 stycznia 2018 r.
 • odpady zielone – w drugi i czwarty czwartek miesiąca, czyli 23 listopada, 14 i 28 grudnia 2017 r. oraz 11 i 25 stycznia 2018 r.

Rejon 4 (Górny Sopot)

 • odpady wielkogabarytowe – 27 listopada, 27 grudnia 2017 r., 22 stycznia 2018 r.
 • odpady zielone – w drugi i czwarty czwartek miesiąca, czyli 23 listopada, 14 i 28 grudnia 2017 r. oraz 11 i 25 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.