Podziękujmy naszym wolontariuszom!

Medale Sopocki Wolontariusz Roku
Fot. Fotobank.PL/UMS

Trwa 8. edycja konkursu Sopocki Wolontariusz Roku. Do 27 listopada 2017 r. można nominować osoby wyróżniające się aktywnością społeczną oraz tych, którzy w szczególny sposób dbają o wolontariuszy tworząc dla nich przyjazną przestrzeń aktywności.

W tym roku są cztery kategorie konkursowe:

  1. Sopocki Wolontariusz Roku 2017 – wolontariat indywidualny
  2. Sopocki Wolontariusz Roku 2017 – wolontariat grupowy
  3. Sopocka Organizacja Pozarządowa/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2017
  4. Sopocki/ka Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2017 – nowa kategoria dająca możliwość nominowania osób, które w sopockich organizacjach/instytucjach pracują lub działają w roli koordynatorów wolontariatu, a do ich zadań należy organizacja wolontariatu, zarządzanie wolontariuszami oraz bezpośrednia współpraca z nimi.

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja wolontariatu i aktywności społecznej. W ten sposób możemy pokazać mieszkańcom Sopotu wyjątkowych, aktywnych, zaangażowanych wolontariuszy działających w różnych obszarach życia społecznego.

Dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, dla tych wszystkich, którzy korzystają z wolontaryjnego wsparcia, to okazja, aby podziękować wolontariuszom, by publicznie okazać im uznanie i wdzięczność. Dla wolontariuszy to sposób, aby zwrócić uwagę na wyróżniających się koordynatorów wolontariatu oraz wskazać organizacje/instytucje, które tworzą dobrą atmosferę współpracy, będąc przykładem dla innych organizatorów i animatorów wolontariatu.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą wszyscy mieszkańcy Sopotu, sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami oraz wolontariusze współpracujący z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców Sopotu.

Wnioski nominacyjne można składać do 27 listopada do godz. 16.00 w biurze Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4. Istnieje możliwość przesłania wniosków drogą mailową na adres: biuro@scop.sopot.pl.

Laureatów Konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2017 poznamy podczas Gali Sopockich Obchodów Dnia Wolontariusza, która odbędzie się na początku grudnia.

Więcej informacji:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.