Aktywna jesień z MOSiR

Pięc osób podczas spaceru nordic walking
Fot. Pixabay

Jesienna pogoda nie zawsze zachęca do aktywności fizycznej. Warto się jednak przemóc i być aktywnym nawet, gdy za oknami plucha. Tym, którzy się przełamią, z pewnością się to opłaci. Zdrowie i lepsza kondycja gwarantowane. Do całorocznej aktywności fizycznej zachęca sopocki MOSiR, który zaprasza na zajęcia bezpłatne.

Dla tych, którym aura nie straszna, od końca października prowadzone są zajęcia z nordic walkingu. Miłośnicy chodzenia z kijkami spotykają się w soboty, przed godz. 9.00, na osiedlu Przylesie. Pobiegać można w środy. Entuzjaści joggingu startują o godzinie 18.00, spod wejścia głównego na molo.

Zmarzlaków MOSiR zaprasza na salę gimnastyczną. Od połowy września w szkole podstawowej nr 8 przy ul. 3 Maja można pograć w tenisa stołowego. Treningi odbywają się w środy od godz. 18.15. Co ważne, mieszkańcy Sopotu mogą korzystać z wymienionych aktywności bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.