Rajd Kobiet po japońsku!

Dwie kobiety przy samochodzie osobowym
Panie na start! Fot. materiały prasowe Automobilklubu Orski

Automobilklub Orski zaprasza na Rajd Kobiet 2017!. Startuje już 28 października w dalekowschodniej odsłonie. Organizatorzy zachęcają do udziału i zabawy wszystkie aktywne panie. Konieczna wcześniejsza rejestracja.

Rajd Kobiet to rywalizacja i integracja w kobiecym gronie. To również nauka i promocja zasad bezpieczeństwa na drodze. Udział w imprezie, oprócz dobrej zabawy, sprzyja poprawieniu sprawności prowadzenia samochodu. Pozwala również zdobyć nowe umiejętności. Bo – na przekór stereotypom – kobiety są świetnymi kierowcami.

Uczestniczki Rajdu Kobiet 2017 spotykają się na starcie na sopockim molo o godz. 9.00 po uprzednim zgłoszeniu się (szczegóły na stronie Automobilklubu Orski. Oprócz dobrego humoru organizatorzy proszą o zabranie własnego OGI.

W programie zawodów będą aktywności pod ERGO ARENĄ, na sopockim Hipodromie oraz w Kart Center. Przewidziano również opiekę nad dziećmi w stylu japońskim JAKO TAKO.

Na mecie na zwyciężczynie czekać będą puchary i atrakcyjne nagrody. Na trasie serwowane będą posiłki, a wszystkie uczestniczki otrzymają drobne upominki. Uroczyste zakończenie wraz z rozdaniem nagród i poczęstunkiem odbędzie się w jednym z sopockich lokali.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.