Ruszaj na ćwiczenia po zdrowy kręgosłup

Panie ćwiczą na sali
Fot. Andrzej Zięba

Na bezpłatne zajęcia sportowe „Zdrowy kręgosłup”, w każdy poniedziałek o godz. 15.45, zaprasza sopocian Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.

Zajęcia to profilaktyka i terapia bólu narządu ruchu. Program zawiera specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik terapeutycznych. Sprzęt, który może być wykorzystywany, to rollery, piłki gimnastyczne czy easy ball.

Ćwiczenia są na poziomie podstawowym, a korzyści z ich wykonywania, to m.in. minimalizacja skutków przeciążeń narządów ruchu, uelastycznienie mięśni, zmniejszenie napięć, poprawa stabilizacji kręgosłupa i stawów obwodowych.

Zajęcia odbywają się w DPS przy ul. Mickiewicza 49, w poniedziałki, w godz. 15.45-17.00. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą karimaty.

Informacje: Katarzyna Syp, tel. 694 124 255

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.