Mamy radę na samotność – dzień otwarty w Dziennym Domu Pobytu

Grupa usmiechniętych ludzi przy stole w parku
Fot. Andrzej Zięba DDP

Sopockich seniorów oraz ich bliskich i opiekunów Dzienny Dom Pobytu w Sopocie zaprasza na dzień otwarty. 17 października 2017 r., w godz. 10.00-12.00, oprócz wielu atrakcji, dostępny będzie punkt, w którym udzielane będą informacje na temat oferty placówki i spraw formalnych związanych z przyjęciem.

Poczucie osamotnienia towarzyszące ludziom starszym staje się zjawiskiem powszechnym. Rzadkością są domy rodzin wielopokoleniowych a pęd za codziennością powoduje, że kontakty rodzinne są sporadyczne. Te zjawiska powodują, iż seniorzy czują się samotni.  

Tak nie musi być! Istnieje miejsce, gdzie można aktywnie, a co najważniejsze w miłym towarzystwie, spędzić większą część dnia. Dzienny Dom Pobytu w Sopocie od lat zapewnia wsparcie dla starszych mieszkańców Sopotu. Codzienna gimnastyka oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia pamięci, zajęcia plastyczne, różne formy zajęć muzycznych, spotkania towarzyskie, kulturalne i ciepły posiłek to część oferty, jaka jest dostępna dla uczestników.

Dzienny Dom Pobytu mieści się przy ul. Mickiewicza 49 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie (dojazd autobusem 144). Informacji na temat dnia otwartego lub działalności placówki pod numerem tel. 58 551 23 18 i na stronie Domu Pomocy Społecznej, zakładka Dzienny Dom Pobytu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.