21 mln na modernizację 25 budynków oświatowych

Budynek Przedszkola nr 10 Pod Wieżyczką w Sopocie
Przedszkole nr 10 Pod Wieżyczką po termomodernizacji. Fot. Fotobank.PL/UMS

Umowę na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Sopockie przedsięwzięcie to pierwszy projekt hybrydowy w województwie pomorskim, czyli realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowany z funduszy europejskich.

– To bardzo ważny projekt dla mieszkańców – mówi prezydent Jacek Karnowski. – Z jednej strony zyskamy całkowicie zmodernizowane obiekty służące dzieciom i młodzieży, a z drugiej poprawi się jakość powietrza, co jest istotne dla Sopotu jako uzdrowiska. 

Wartość projektu to 21 mln zł, z czego 9,89 mln dofinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.01 efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych (w tym m.in.: szkoły, przedszkola, żłobek, Dom Dziecka, sopockie ognisko plastyczne). Głęboką termomodernizację przejdzie 11 budynków, we wszystkich 25 zostanie zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne, będą instalowane odnawialne źródła energii (w 17 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne). We wszystkich 25 budynkach będzie także wdrożony System Zarządzania Energią. 15 pozostałych obiektów oświatowych przeszło modernizowanych w poprzednich latach.

Miasto nie będzie musiało zaciągać kredytu na pokrycie wkładu własnego (ponad 11 mln zł), gdyż finansowanie zapewni partner prywatny wybrany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Na partnerze prywatnym spoczywać będzie odpowiedzialność za pozyskanie finansowania projektu, a dla części projektu bez dokumentacji – opracowanie dokumentacji, pozyskanie decyzji administracyjnych, przeprowadzenie robót budowlanych, zarządzanie energią i techniczne utrzymanie sprawności urządzeń.

Wynagrodzeniem dla partnera prywatnego będą środki z Unii Europejskiej. Pozostała część nakładów  inwestycyjnych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania energią będzie spłacana przez Gminę Miasta Sopotu z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy z partnerem prywatnym. Planowane oszczędności energetyczne to:

  • zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 budynkach 51,6 proc.,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 25 budynkach 68,1 proc.

Dokończenie procedury wyboru partnera oraz zawarcie umowy ppp planowane jest do końca 2017 r.

Efekty ekologiczne realizacji projektu to redukcja emisji CO₂ do otoczenia w wysokości 771 ton rocznie oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 3 mln kWh.

Projekt obejmuje także modernizację elewacji i poprawę estetyki budynków oraz komfortu użytkowników. 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...